•  Ön Kayıt Başvuru

AutoCad Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim

AutoCad Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim

KURS PLANI

Kurs eğitmeni: Nazik OKCU

Eğitim Günü : Perşembe ve Cuma(Haftada İki Gün)

Başlangıç Tarihi : 4 Mayıs 2023 Perşembe

Saati : Perşembe 13:00 - 16:00 / Cuma 13:00-16:00

 

 

PROGRAMIN

1. ALANI/DALI: BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 BOYOTLU ÇİZİM (AUTOCAD)

2. SEVİYE: BECERİ GELİŞTİRME

 

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

MODÜL

SÜRESİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

MART

4.HAFTA

29.03.2022

30.03.2022

8

Bilgisayarın temel donanım birimlerini kullanabilecek

 

MODÜL1:İKİ BOYUTLU ÇİZİM

 A. ÇİZİM EKRANI DÜZENLEMESİ VE YARDIMCILARI

1. Tanımı, önemi ve üstünlükleri     

2. Çizim penceresi (Graphic Screen) 

3. Komut giriş yöntemleri

4. Komut satırı (Command Line)

5. Menü çubuğu (Menu Bar) 

6. Dosya açma/kapama

7. Dosya kaydetme ve isimlendirme        

8. Kayıtlı dosyada değişiklik   

9. Komut butonları ve araç çubukları (Toolbars)

10. Çizim yardımcıları (Drafting Settings)

 

8

Anlatım

Uygulama

Soru_Cevap

Bilgisayar

Ders notları

 

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

MODÜL

SÜRESİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

NİSAN

1.HAFTA

05.04.2022

06.04.2022

8

CAD programı iki boyutlu çizim komutlarını anlatmak

 

B. ÇİZİM KOMUTLARI

1. Koordinat sistemi

2. Çizim sınırları

3. Doğrusal çizgi çizmek (Line Komutu)

4. Objeleri seçmek ve silmek

5. Özellikli noktaları yakalamak (Object Snap-Osnap)   

6. Daire çizmek (Circle Komutu)

7. Dikdörtgen çizmek (Rectangle Komutu

8. Çokgen çizmek (Polygon Komutu) 

9. Elips çizmek (Ellipse Komutu)

10. Eğri çizmek (Spline Komutu)

11. Çoklu çizgi Çizmek (Polyline-Pline Komutu) 

12. Yay çizmek (Arc Komutu)

13. Çizimlere nokta eklemek (Point ve Point Style Komutu)                   

14. Objeleri bölüntülemek (Divide ve Measure Komutları)

15. Tarama yapmak (Hatch Komutu) 

8

Anlatım

Uygulama

Soru_Cevap

Bilgisayar

Ders notları

 

2.HAFTA

12.04.2022

13.04.2022

8

CAD programı iki boyutlu çizim komutlarını anlatmak

 

C. DÜZENLEME KOMUTLARI

1. Objeleri paralel çoğaltmak (Offset Komutu)

2. Objeleri kırpmak (Trim Komutu)

3. Objeleri kopyalamak (Copy Komutu)

4. Objeleri taşımak (Move Komutu) 

5. Objeleri uzatmak (Extend Komutu)  

6. Kavisli birleştirme yapmak (Fillet Komutu)

7. Pah kırmak (Chamfer Komutu 

8. Objeleri kırmak (Break Komutu)

9. Ayna görüntüsü elde etmek –simetri çizmek (Mirror Komutu)

10. Obje dizisi oluşturmak (Array Komutu)

11. Objeleri döndürmek (Rotate Komutu)

12. Objeleri ölçekle büyütmek veya küçültmek (Scale Komutu)   

13. Objeleri çekerek uzatmak veya kısaltmak (Stretch Komutu)

14.Objelerin  özelliklerini  değiştirmek  (Properties  ve  Match  Properties Komutları)

15. Objeleri patlatmak (Explode Komutu)

 

8

Anlatım

Uygulama

Soru_Cevap

Bilgisayar

Ders notları

 

NİSAN

3.HAFTA

19.04.2022

20.04.2022

8

CAD programı iki boyutlu çizim komutlarını anlatmak

 

MODÜL 2:ÖZELLİK VE TANIMLAMA

 A.TEXT(YAZI) KOMUTLARI

1. Text (Yazı)Komutu

2. Özel Sembol ve Harflerin Yazdırılması Seçeneği

3. Mtext (Çok Satırlı Yazı) Komutu

4. Text Style (Yazı Stili) Komutu

5. Edit Text (Yazı Düzenleme) Komutu

B.ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI

1. Doğrusal (Yatay ve Dikey) Ölçülendirme (Dimlinear)

2. Açılı Kenarları Ölçülendirme (Dimaligned)

3. Açı Ölçülendirme (Dimangular)

4. Koordinat Ölçülendirme (Dimordinate)

5. Çap Ölçülendirme (Dimdiameter)

6. Yarıçap Ölçülendirme (Dimradius)

7. Referansa Göre Ölçülendirme (Dimbaseline )

 

8

Anlatım

Uygulama

Soru_Cevap

Bilgisayar

Ders notları

İKİ BOYUTLU ÇİZİM MODÜL SINAVI

4.HAFTA

26.04.2022

27.04.2022

8

CAD programı iki boyutlu çizim komutlarını anlatmak

 

8. Sürekli Ölçülendirme (Dimcontinue)

9. Açıklama (Tanımlama ) Oku (Leader)

10. Tolerans (Tolerance)

11. Ölçülendirmede Değişiklik (Dimedit)

12. Ölçü Yazısının Düzenlenmesi (Dimtedit)

13. Ölçülendirme Ölçeği (Dimscale)

14. Ölçülendirme Stili (Dimstyle)

15.Tarama Yapmak (Hatch)

 

8

Anlatım

Uygulama

Soru_Cevap

Bilgisayar

Ders notları

 

MAYIS

1.HAFTA

03.05.2022

04.05.2022

 

 

RAMAZAN BAYRAMI

 

MAYIS

2.HAFTA

10.05.2022

11.05.2022

8

CAD programı iki boyutlu çizim komutlarını anlatmak

CAD çizim ayarlarını anlatmak

 

 

C. ÖZELLİK VE SORGULAMA (HESAP) KOMUTLARI

1. Sorgulama ve Konum Belirleme Komutları (List)

2. Alan Hesabı Komutu (Area)

3. Uzunluk Komutu (Dist)

D. KATMANLAR (LAYER)

1. Renk (Color)

2. Çizgi Tipi (Linetype)

3. Çizgi Kalınlığı (Lineweight)

4. Layer Tools (Katman Araçları)

Layer Match, Change to Current Layer, Layer Isolate, Layer Unisolate

Copy Objects to New Layer, Layer Walk, Layer Freeze, Layer Off

Layer Lock, LayerUnlock, Isolate

 

8

 

 

 

3.HAFTA

17.05.2022

18.05.2022

8

CAD programı iki boyutlu çizim komutlarını anlatmak

CAD çizim ayarlarını anlatmak

 

MODÜL 3: PERSPEKTİF ÇİZİMİ VE KÜTÜPHANE

A. ÇİZİM KÜTÜPHANESİ

1. Kütüphane Oluşturmak (Block)

2. Kütüphane Düzenlemek (Edit Block)

3. Bloğun Çizime Eklenmesi (Insert)

4. Çoklu Blok Çağırma (Mınsert)

B. İZOMETRİK ÇİZİM

1. İzometrik çizim Ayarları

2. İzometrik Çizgi

3. İzometrik Daire

4. İzometrik Ölçülendirme

8

 

 

ÖZELLİK VE TANIMLAMA

MODÜL SINAVI

4.HAFTA

24.05.2022

25.05.2022

8

CAD programı iki boyutlu çizim komutlarını anlatmak

CAD çizim ayarlarını anlatmak

 

C. ÇIKTI ALMA (PLOT)

1. Çıktı Alma Ayarları

 Yazıcı veya Plotter Seçimi, Kâğıt Boyutları ve Birimi seçimi

 Kâğıdın Konumu, Çizimin Ölçeklendirilmesi

 Çizim Alanı, Çizdirme Seçenekleri

 Çizimin Ön İzlenmesi, Çizimin Konumlandırılması (Plot Offset)

 2. Yazdırma Stilleri (Plot styles)

3. Kalınlık ve Çizgi Tipi Ayarlarının Yapılmas

8

 

 

 

HAZİRAN

1.HAFTA

01.06.2022

8

Cad da çizim yapabilecek

2. Yazdırma Stilleri (Plot styles)

3. Kalınlık ve Çizgi Tipi Ayarlarının Yapılmas

8

 

 

PERSPEKTİF ÇİZİMİ VE KÜTÜPHANE

MODÜL SINAVI

images/sabit_icerik/Bize_Ulasin_9_2022_10_27_13_10_14.jpg
Bize Ulaşın

Talep, İstek ve Önerilerinizi Bekliyoruz

Adres

Emrah Mah. Basın Cad. No:182/ A İncirli, Yunus Emre Kültür Merkezi
image

Çerez Politikası : Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, Veri Sorumlulusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi uyarınca, Gizlilik politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Çerez Politikası